3 травня 2015
прочитаєте за2 хвилини

Новини Linux #2: Chromixium 1.0 та фейл Visual Studio Code

47
I`m at Сodeguida • Student • Developer • Speaker • Author • Guitar player • Open Source propagandist

Коментарі

eye-fill 106