31 травня 2015
прочитаєте за2 хвилини

Новини Linux #6: Android M та Fedora 22

47
I`m at Сodeguida • Student • Developer • Speaker • Author • Guitar player • Open Source propagandist

Коментарі

eye-fill 106