27 вересня 2015
прочитаєте за3 хвилини

Новини Linux #15: GNOME 3.18 та Firefox 41

47
I`m at Сodeguida • Student • Developer • Speaker • Author • Guitar player • Open Source propagandist

Коментарі

eye-fill 106