26 жовтня 2015
прочитаєте за2 хвилини

Новини Linux #19: Ubuntu 15.10 та Microsoft ♥️ OpenSource

47
I`m at Сodeguida • Student • Developer • Speaker • Author • Guitar player • Open Source propagandist

Коментарі

eye-fill 106